Nederlanders kunnen zich vanaf dinsdag verzetten tegen verwerking van hun wifi-gegevens door internetgigant Google.
Zij kunnen met hun computer hun wifi-kastje zo instellen dat hun gegevens niet meer door Google verzameld en gebruikt worden.

Dat meldt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat aandrong op deze ‘opt-out-mogelijkheid’. De optie is wereldwijd ingevoerd, dit blijkt uit een blog van Google.
Het privacycollege tikte Google afgelopen april op de vingers omdat het bedrijf met de rondrijdende Street View-auto’s persoonlijke gegevens van burgers verzamelde.
Deze gegevensverzameling was onrechtmatig, omdat Google het publiek hierover niet informeerde en geen mogelijkheid bood waarmee mensen zich konden verzetten tegen deze gang van zaken. Met de opt-outmogelijkheid komt Google tegemoet aan de wensen van het CBP.
Eerder dit jaar vernietigde Google al alle gegevens van de 3,6 miljoen Nederlandse wifi-routers die het bedrijf met Street View-auto’s heeft verzameld.

Reactie Google
De zoekgigant laat in een reactie weten: “Net zoals andere aanbieders van locatiediensten, verzamelen we door Wifi-toegangspunten openbaar uitgezonden informatie. Dat doen wij om diensten aan te kunnen bieden die voor honderden miljoenen mensen in alle delen van de wereld van nut zijn.”
“Hoewel het niet mogelijk is om aan de hand van deze gegevens de identiteit van personen af te leiden, wil Google mensen graag de regie in handen geven.”

Bron: www.nu.nl