Bedrijven willen indruk maken op de doelgroep. En van daaruit (nieuwe) klanten zien te krijgen. De doelgroep moet dus een correct beeld krijgen dat past bij het imago. Daarom is een goede uitstraling in de vorm van een huisstijl belangrijk. De huisstijl is het gezicht van het bedrijf dat de identiteit weergeeft/uitstraalt. Maar waar moet op gelet worden bij het ontwikkelen van de juiste huisstijl voor een organisatie?

In een tijd waarin steeds meer producten op elkaar gaan lijken is het belangrijk om je te kunnen onderscheiden op andere vlakken, bijvoorbeeld uitstraling. Hiermee kan gezorgd worden voor onderscheid van de concurrenten. De visuele identiteit is meer dan alleen een logo, het is ook het kleurgebruik, typografie, lay-out, geluid, fotografie etc.

Stappenplan voor goede huisstijl/visuele identiteit:

1. Strategie: wie zijn we?

Voordat er begonnen wordt met het ontwerp is het belangrijk om erover na te denken wat de boodschap is die de huisstijl moet uitdragen. Men kan zich afvragen in deze stap: wat is de identiteit van de organisatie en hoe zien de consumenten ons? Door middel van onderzoek te doen kan men te weten komen hoe de doelgroep(en) over de organisatie denkt.

2. Ontwerp

In de tweede fase kan het ontwerpen beginnen. In deze fase moet rekening gehouden worden met kleurgebruik, typografie, het logo etc.

3. Implementatie

Als het ontwerp af is kan de visuele identiteit worden doorvertaald naar middelen, zoals drukwerk, verpakkingen, digitale media etc. Er moet wel een samenhang zijn tussen de verschillende middelen, dus is het van belang om de huisstijl in één keer door te voeren. Zo blijft de visuele uitstraling op één lijn.

4. Draagvlak creëren

Dit is een belangrijke stap. Na het implementeren van de nieuwe huisstijl moet er draagvlak gecreëerd worden onder de werknemers. Dus in deze stap moet er informatie over de verandering van de huisstijl gedeeld worden.

5. Evalueren

Door regelmatig te evalueren of de huisstijl nog goed past bij de huidige identiteit kan de organisatie meegroeien. Ook wordt er optimaal rendement gehaald uit de visuele identiteit.

In onderstaande infographic (bron: Team Nijhuis) nog even de zaken op een rijtje: