module-qr-code

module-qr-code

Module QR-code

Sheet QR-code

In deze module komt de QR-code aan bod. Een veelgehoorde eigenschap van de QR-code is het vermogen een brug te slaan tussen de offline en online wereld. Zodoende is de QR-code voor marketingstrategieën interessant.

inhoudsopgave

inhoudsopgave

Sheet Inhoudsopgave

In deze module zal eerst de QR-code worden behandeld. Hierbij wordt ingegaan op verschillende toepassingen die de QR-code mogelijk maakt. Er worden tips en voorbeelden gegeven zodat duidelijk wordt hoe u als ondernemer de QR-code het best kunt implementeren in uw marketingstrategie.
Na de QR-code wordt Augmented Reality behandeld. Dit is een nieuwe techniek die een aantal voor- maar ook nadelen heeft ten opzichte van de QR-code.
Als laatste komt NFC aan bod. Deze techniek is vergelijkbaar met de QR-code en zou wel eens de opvolger van de QR-code kunnen worden.

qr-code-ontwikkeling-tot-marketingtool

qr-code-ontwikkeling-tot-marketingtool

Sheet QR-code: Ontwikkeling tot marketingtool

De QR van de QR-code staat voor ‘Quick Response’, oftewel ‘snel antwoord’. Deze tweedimensionale streepjescode is ontwikkeld in 1994 door het Japanse bedrijf Denso, een dochteronderneming van Toyota. Deze ontwikkelde de QR-code met als doel auto-onderdelen beter te identificeren. Met de snelle opkomst van het internet werd de QR-code echter al snel als toepasbaar gezien in de marketingwereld. Tegenwoordig wordt de QR-code ingezet als marketingtoepassing. Dit gaat als volgt: Een smartphone wordt voor de QR-code gehouden en scant de QR-code. De smartphone zet dan de QR-code om in een URL, waarna in de webbrowser van de smartphone de website wordt getoond die bij de QR-code hoort. Dit bespaart de gebruiker van de smartphone het moeizaam intypen van een URL. Tegenwoordig kan de QR-code realtime gescand worden, wat het extra snel maakt.

qr-code-toepassing

qr-code-toepassing

Sheet QR-code: toepassingen

QR-codes worden overigens niet alleen omgezet in websites. Onder andere contactinformatie, coupons, agenda-afspraken, routekaarten, het simplificeren van online bestellingen en additionele branded marketing content zijn toepassingen waarnaar QR-codes kunnen verwijzen.
Het verwijzen met een QR-code naar uw website of andere contactinformatie is nuttig als u het uw klant makkelijker wil maken om u te bereiken online, via e-mail of telefoon. Met het verwijzen naar coupons kunt u uw klant korting of beloningen aanbieden. Agenda-afspraken kunnen met een QR-code rechtstreeks in de agenda van de mobiele telefoon van uw klant gezet worden. Daaraan kunnen tijdschema’s van het openbaar vervoer gelinkt worden. Mocht u uw klant echter op eigen wijze naar uw winkel of kantoor willen laten komen, dan kunt u een QR-code linken aan een routekaart naar de desbetreffende bestemming. Wat betreft online acties kunnen QR-codes in catalogussen of prijslijsten rechtstreeks gelinkt worden aan het online bestellen van producten. Dus een QR-code op een prijslijst van een pizzeria waarmee meteen online een pizza besteld kan worden als de QR-code wordt gescand. Als laatste kunnen QR-codes ook verwijzen naar additionele branded marketing content. Dit kunnen video’s zijn die meer informatie geven over het product.

http://www.youtube.com/watch?v=b8EpazIwFys , gemaakt door www.connectmeqr.net

 

video-qr-code

video-qr-code


Sheet Video QR-code (www.connectmeqr.net)

Het volgende filmpje van www.connectmeqr.net is een heldere introductie van de QR-code. Het maakt op een levendige wijze duidelijk wat de QR-code precies inhoudt en het visualiseert de zojuist gegeven informatie over de QR-code. Het is dus een aanvulling op de gegeven introductie over de QR-code, zodat u een goed beeld krijgt van de toepassing van de QR-code.

http://www.youtube.com/watch?v=b8EpazIwFys

 

qr-code-onderzoek-juli-2012

qr-code-onderzoek-juli-2012


Sheet QR-code onderzoek, juli 2012 (ComScore, EU)

Met haar oorsprong in 1994 is de QR-code een relatief oude techniek die door de komst van smartphones nieuw leven is ingeblazen. Hoewel de techniek al enige tijd wordt toegepast in de marketing, is hij nog niet geheel omarmd door marketeers. Uit recent onderzoek van ComScore blijkt wel dat de markt voor de QR-code nog steeds groeit. Het onderzoek van ComScore had betrekking op de vijf grootste economieën van Europa. De resultaten lieten zien dat 14,1 % van de in totaal 123,4 miljoen smartphone-gebruikers gebruik maakte van QR-codes. Dit aantal van 17,4 miljoen QR-code gebruikers was tussen juli 2011 en juli 2012 met maar liefst 96% gegroeid.

 

qr-code-onderzoek-juli-2012(2)

qr-code-onderzoek-juli-2012(2)


Sheet QR-code onderzoek, juli 2012 (ComScore)

Verder bleek uit het onderzoek dat in de onderzochte landen 51,2 % van de mobiele telefoongebruikers een smartphone had. Ruim 71 % van die smartphone-gebruikers had in die maand ook een QR-code gescand om productinformatie op te vragen. Hiermee is het opvragen van productinformatie veruit de populairste toepassing van QR-codes. Naast productinformatie worden QR-codes ook gebruikt om informatie over een evenement te vinden, korting te krijgen, een app te downloaden of informatie over een goed doel te vinden. De tabel laat zien dat de verhoudingen procentueel dus scheef liggen. Productinformatie is met 71% dus veruit het meest populair, waarna informatie over evenementen en korting-aanbiedingen met respectievelijk 38 % en 19 op een duidelijke afstand volgen.

 

onderzoek-competitrack(v.s.)-februari2012

onderzoek-competitrack(v.s.)-februari2012


Sheet Onderzoek Competitrack (V.S.), Februari 2012 (1/2)

Een onderzoek uit de Verenigde Staten van Competitrack laat zien dat de QR-code nog niet breed geïntegreerd is in de marketingwereld. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 4% van alle geprinte reclame een QR-code bevat. De onderzoekers wijzen er wel op dat de implementatie van QR-codes in advertenties groeiende is.
Andere cijfers uit het onderzoek ondersteunen de resultaten van het Europese onderzoek van ComScore. Ook in Amerika worden QR-codes vooral gebruikt voor productinformatie. ‘Branding’, video’s en de mogelijkheid om je ergens voor in te schrijven zijn andere toepassingen van QR-codes die hoog scoorden. Productinformatie is echter met bijna 41% de meest gebruikte content waarnaar QR-codes verwijzen.

 

onderzoek-competitrack(v.s.)-februari2012(2)

onderzoek-competitrack(v.s.)-februari2012(2)


Sheet Onderzoek Competitrack (V.S.), Februari 2012 (2/2)

Competitrack heeft ook onderzoek gedaan in welke markten QR-codes het meest worden toegepast. In de grafiek is te zien dat de Retail-industrie in vergelijking met andere industrieën veel gebruik maakt van QR-codes. In de gezondheidszorg en de Telecom wordt er echter weinig gebruik gemaakt van de QR-code. De grafiek geeft een goed beeld van de houding van bedrijven ten opzichte van de QR-code. Hoewel de QR-code handig en snel nuttige informatie aan de klant kan geven, is het nog in veel industrieën niet populair.

 

 

qr-code-doe-het-zelf

qr-code-doe-het-zelf

Sheet QR-code: Doe het zelf
De onderzoeken laten zien dat hoewel de populariteit van de QR-code groeiende is, de meerderheid van de adverteerders en smartphone-gebruikers er nog geen gebruik van maakt. Om op die groeiende populariteit van QR-code in te spelen zou u er als ondernemer voor kunnen kiezen om ook QR-codes toe te passen in uw marketingstrategie. Wat daarbij belangrijk is om te weten is dat het maken van een QR-code snel en makkelijk gaat. Bovendien is het gratis, doordat allerlei sites gratis tools bieden om een QR-code te maken.
Op de sheet is een voorbeeld te zien van de QR-code die wij hebben gemaakt voor onze website acadmy.imnl.nl. Dit hebben wij gedaan op de website http://qrcode.kaywa.com/. Als u besluit QR-codes te gebruiken bij het adverteren, kunt u dus op simpele wijze uw QR-code maken. Het enige wat u hoeft te doen is de URL van uw website in het daarvoor bedoelde balkje te typen. Als u dan op ‘generate free’ klikt verschijnt uw eigen QR-code. Deze kunt u kopiëren en plakken waar u maar wilt. Rechtsonder is onze QR-code uitvergroot. Met behulp van een QR-code scanner kunt u hem testen. U zult merken dat het echt zo makkelijk gaat.

 

video-rocketboom-tech

video-rocketboom-tech


Sheet Video Rocketboom tech

De volgende video van Rocketboom tech is een aanvulling op wat tot nu toe is gepresenteerd over de QR-code. Het gaat in op verschillende toepassingen en mogelijkheden die de QR-code biedt. Daarnaast wordt voorgedaan hoe een QR-code wordt gemaakt met behulp van Google.

 

 

cijfers

cijfers

Sheet Cijfers

Nu u een idee heeft welke toepassingen QR-codes kunnen hebben, weet hoe u er een maakt en dat het gebruik ervan groeiend in populariteit is, kunnen we u tips geven hoe de QR-code het best in te zetten in uw marketingprogramma. U zag in de voorgaande sheets al dat de populariteit van QR-codes groeiende is. Dit komt doordat dat de komst van het internet en de smartphones het gedrag van de consument de laatste 10 jaar drastisch heeft veranderd. Hierdoor heeft de klant ook nieuwe behoeften gekregen. Wat betreft de Nederlandse consument is het effect van internet en smartphones op het gedrag misschien nog wel groter dan in andere landen. Cijfers van het CBS laten zien dat de Nederlandse consument in de top staat van Europa wat betreft van online winkelen. In 2011 kocht 69 procent van de 16- tot 75-jarigen goederen of diensten voor privégebruik via het web. Alleen in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken was dit percentage hoger. Dit wil dus zeggen dat de Nederlandse consument een sterke behoefte heeft om online aankopen te doen. Dit zorgt ervoor dat consumenten zich anders gaan gedragen, ook in winkels. Hier moet u als ondernemer op inspelen.

 

showrooming

showrooming


Sheet Showrooming

Een vorm van ‘nieuw’ gedrag van de consument is “showrooming”. Showrooming houdt in dat consumenten de fysieke locaties van winkels gebruiken als showroom, waarna ze hun aankoop doen bij goedkopere winkels of zelfs in de online shop van de winkel waarin zij zich bevinden. Dit komt doordat consumenten met hun smartphone meteen prijzen kunnen vergelijken op internet of naar alternatieve producten kunnen zoeken. Het mobile marketing bedrijf Vibes heeft onderzoek gedaan naar showrooming.

onderzoek-naar-activiteiten-smartphone-gebruikers-in-winkels

onderzoek-naar-activiteiten-smartphone-gebruikers-in-winkels

Sheet Onderzoek naar activiteiten smartphone-gebruikers in winkels

Uit de bevindingen van Vibes blijkt allereerst dat 82% van de consumenten met een smartphone, zijn smartphone binnen handbereik heeft tijdens het winkelen. 33% van de smartphone-gebruikers vergeleek in de winkel de site van een concurrent, 31 % zocht naar reviews over het product, 27% scande een QR-code, 20% deed onderzoek op de site van de winkel waar hij in stond, 17% gebruikte een app van het bedrijf en 10% stuurde een bericht om informatie over een product in te winnen. Uit deze cijfers blijkt dat een aanzienlijk deel van de consumenten gebruik maakt van zijn smartphone om informatie over producten te zoeken. Oftewel showrooming is een vorm van gedrag dat vaak plaatsvindt. Dit betekent dat het voor marketeers belangrijk is om te weten hoe deze “showrooms” zich gedragen.

acties-na-showrooming(vibes,2012)

acties-na-showrooming(vibes,2012)

Sheet Acties na showrooming (Vibes, 2012)

Uit hetzelfde onderzoek van Vibes blijkt dat 25% van de shoppers die showroomden de winkel verliet en een aankoop deed bij een concurrent. Hoewel dit maar 6% is van de shoppers in totaal, is het een significant verschil. Daarbij verwachten de onderzoekers dat deze trend zich voortzet wanneer nog meer mensen een smartphone krijgen en de toegang tot prijsvergelijkingssites sneller en beter wordt.

conclusies-vibes

conclusies-vibes

Sheet Conclusies Vibes

Wanneer u een winkel heeft, begrijpt u dat u veel geld kunt mislopen als u hier niet goed mee omgaat. U moet er dus voor zorgen dat u de consument zoveel mogelijk informatie geeft over uw producten waardoor zij minder snel geneigd zijn informatie op internet te gaan zoeken. Zo voorkom je dat consumenten op sites van concurrenten komen tijdens het zoeken van productinformatie.
Het probleem is volgens de onderzoekers van Vibes echter dat winkeliers niet inzien dat de consument geen verschil ziet in online en offline winkelen. Vaak hebben winkeliers verschillende teams voor de offline en online winkel en passen zij ook verschillende prijzen en strategieën toe. Het is belangrijk dat er met de komst van de smartphones een brug geslagen wordt tussen de online en offline winkel zodat ze als één winkel worden gepresenteerd. Zorg er als winkelier dus voor dat u de consument de informatie biedt die hij wil weten. Denk aan het bieden van mobiele content waarmee aankopen via de webshop worden aangemoedigd. Verder kunnen product-reviews en prijsvergelijkingen worden aangeboden. Zo drijft u de consument in uw richting en niet in die van de concurrent. Dankzij de informatie die u aanbiedt, hoeft de consument niet zelf informatie te zoeken op internet. Zo voorkomt u dat hij terechtkomt bij een concurrent.

qr-code(vibes,augustus2012)

qr-code(vibes,augustus2012)

Sheet QR-code (Vibes, augustus 2012)

Eerder werd in deze module al gezegd dat de QR-code een brug slaat tussen de offline en online wereld. Met de komst van showrooming is de QR-code dus een uitermate geschikt middel om die noodzakelijk geworden brug te slaan. Vibes heeft onderzocht hoe consumenten hun aankoop ervaren wanneer zij een QR-code hebben gescand voor productinformatie. Maar liefst 48% van de consumenten was meer tevreden met de aankoop van een product waarvoor zij eerst een QR-code hadden gescand of een bericht hadden gestuurd om informatie over het product in te winnen. Daarbij stelde 14% van de consumenten die een QR-code scande of een bericht stuurde voor informatie over het product dat zij een aankoop deden die ze vooraf niet gepland hadden. Mensen vinden het prettig wanneer ze eenvoudig informatie kunnen krijgen over producten. Dit heeft uiteindelijk ook effect op hun koopgedrag.

 

Shop-and-go(4me)

Shop-and-go(4me)


Sheet Shop and Go (4me)

Als winkelier is het dus zeker de moeite waard om QR-codes toe te passen in de marketingstrategie. Omdat het niets kost om ze te maken kun je er als winkelier ook alleen maar iets mee winnen. Voordat we in deze module overgaan op tips wat het beste te doen als winkelier wanneer je QR-codes wil gaan gebruiken, laten we eerst een filmpje zien over een winkel die het hele aankoopproces tot aan de levering via QR-codes laat verlopen. Dit principe heet Shop and Go. Het is de vraag of deze manier van winkelen aanslaat en of het ook echt een verbetering is van, of een aanvulling op het shoppen zoals het nu gebeurt. We willen het u echter niet onthouden, want misschien is dit wel de toekomst voor de Retail-industrie.

 

qr-code-tip-1

qr-code-tip-1


Sheet QR-code Tip 1

Wanneer u besluit QR-codes te gaan gebruiken in uw marketingprogramma, onthoud dan de volgende tips om het juiste rendement te halen uit de QR-codes.

Tip 1: Start met het opzetten van een goed plan. Bedenk wat het doel is van de QR-code. Wilt u slechts verkeer genereren naar uw website of wilt u de consument aanvullende informatie geven over de producten? Weet vooraf dus of waarom, waarvoor en waar u de QR-codes gaat gebruiken.

qr-code-tip-2

qr-code-tip-2

Sheet QR-code Tip 2

Tip 2: Vraag u af of het gebruik van een QR-code strookt met uw doelgroep. U kunt zich voorstellen dat bejaarden geen smartphone pakken als ze een QR-code zien. Waarschijnlijk weten ze niet eens wat het is. De jeugd is waarschijnlijk eerder geneigd om een QR-code te scannen.

qr-code-tip-3

qr-code-tip-3

Sheet QR-code Tip 3

Tip 3: Maak het scannen van de QR-code de moeite waard. Mensen kunnen het scannen van een QR-code teveel moeite vinden. Verwijs dan met de QR-code naar coupons. Men zal daardoor eerder geneigd zijn de smartphone te pakken en de QR-code te scannen.

qr-code-tip-4

qr-code-tip-4

Sheet QR-code Tip 4

Tip 4: Overweeg een link bij de QR-code te zetten. Niet iedereen heeft een app om QR-codes te scannen. Het kan ook zijn dat ze niet weten wat het is. Deze potentiële klanten kunnen dan toch bereikt worden door een link toe te voegen.

qr-code-tip-5

qr-code-tip-5

Sheet QR-code Tip 5

Tip 5: Link de QR-code naar een website die geschikt is voor mobiele apparaten. Wanneer de consument terechtkomt op een website die niet geschikt is voor smartphones, is dat geen positieve reclame voor uw bedrijf.

 

qr-code-tip-6

qr-code-tip-6

Sheet QR-code Tip 6

Tip 6: Test de QR-code op verschillende smartphones. Het kan voorkomen dat op sommige smartphones de QR-code niet gescand kan worden, bijvoorbeeld omdat de camera in de smartphone niet toereikend is. Het niet werken van een QR-code is geen goede reclame. Zorg er dus voor dat het altijd werkt.

qr-code-tip-7

qr-code-tip-7

Sheet QR-code Tip 7

Tip 7: Gebruik een tool waarmee u kunt meten of de QR-code van toegevoegde waarde is. Met Google Analytics kunt u meten hoeveel mensen er via een QR-code op uw webpagina komen.

 


qr-code-tip-8

qr-code-tip-8


Sheet QR-code Tip 8

Tip 8: Zorg ervoor dat uw QR-codes op plaatsen hangen waar de consument een goed internetbereik heeft. Wanneer dit niet het geval is, zijn QR-codes ineffectief. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen heeft het niet veel nut om te adverteren met QR-codes. Denk aan evenementen. Wanneer het evenement extra palen heeft neergezet om het bereik van internet te bevorderen, kan het overigens wel weer interessant zijn om QR-codes te gebruiken.

 

qr-code-tip-9

qr-code-tip-9


Sheet QR-code Tip 9

Tip 9: Zorg ervoor dat u uw QR-code gebruikt op plaatsen waar mensen tijd hebben. In een bushokje staan meestal mensen te wachten, zij hebben dan voldoende tijd om de QR-code even te scannen.

qr-code-tip-10

qr-code-tip-10

Sheet QR-code Tip 10

Tip 10: Maak een uitnodigende en scanbare QR-code. Op de sheet is te zien wat goed is en wat fout. U ziet dat de QR-code moet opvallen. De QR-code moet niet klakkeloos op de advertentie geprint zijn. Daarbij moet informatie staan, zodat de klant weet wat hij ervoor terugkrijgt als hij een QR-code scant. Zo geeft u de klant een reden om de QR-code te scannen.
Het is mogelijk om uw logo te integreren in de QR-code. Dat kan een toegevoegde waarde zijn en uw QR-code blijft scanbaar.

voorbeelden-uit-de-praktijk

voorbeelden-uit-de-praktijk


Sheet Voorbeelden uit de praktijk

Nu u een idee heeft waar u aan moet denken als u QR-codes wilt toepassen in uw marketingprogramma, laten we u inventieve toepassingen en succesvolle voorbeelden zien van QR-codes in de praktijk.

victoria's-secret

victoria's-secret

Sheet Victoria’s Secret

Op deze sheet ziet u de toepassing van de QR-code in het marketingprogramma van Victoria’s Secret. De QR-codes staan in deze campagne op plaatsten die veel mensen nieuwsgierig maken. Deze nieuwsgierigheid doet mensen eerder de QR-code scannen. Hoewel mensen misschien iets anders verwachten bij het scannen van de QR-code, krijgen ze de bh’s van Victoria’s Secret te zien. Het doel van de marketeer is in deze echter bereikt: De advertentie heeft de aandacht van de consument getrokken en de klant is daardoor in contact gekomen met het merk en het product.

calvin-klein

calvin-klein

Sheet Calvin Klein

Calvin Klein heeft op dezelfde gevoelens van mensen ingespeeld als Victoria’s Secret doet in haar campagne. Allereerst trekt deze QR-code de aandacht omdat hij groot wordt afgebeeld. Uiteindelijk wordt de nieuwsgierigheid van de klant echter gewekt doordat de advertentie erop wijst dat de QR-code iets censureert. Mensen zijn doorgaans nieuwsgierig van aard en zijn zodoende eerder geneigd te kijken naar iets wat niet mag. In dit geval dus waar censuur op wordt gepleegd. Hoewel mensen, net als bij de Victoria’s secret campagne, iets pikants verwachten, krijgen ze een ondergoedadvertentie van Calvin Klein te zien. Deze twee voorbeelden laten zien dat u op inventieve manieren de interesse van de consument kunt wekken om een QR-code te scannen.

verkopen-van-huizen

verkopen-van-huizen

Sheet Verkopen van huizen

Op deze afbeelding is te zien dat de QR-code ook gebruikt kan worden om extra informatie te geven over in dit geval het huis dat in de verkoop staat. Normaliter staat er op een soortgelijk bord een telefoonnummer. Het scannen van een QR-code is sneller en bovendien wekt het in dit geval ook meer nieuwsgierigheid bij mensen dan een normaal telefoonnummer.

 

qr-code-en-solliciteren

qr-code-en-solliciteren

Sheet QR-code en solliciteren

Een laatste voorbeeld van de QR-code in de praktijk is het toevoegen van een QR-code aan je sollicitatiebrief. Ook hier wordt interesse opgewekt omdat een QR-code ongebruikelijk is in een sollicitatiebrief. In dit geval wordt de interesse van de werkgever opgewekt. Dit maakt je onderscheidend van andere sollicitanten. In dit voorbeeld verwijst de QR-code naar de LinkedIn-pagina van de sollicitant. Zo kunt u dus meer informatie geven aan een werkgever dan normaal mogelijk is.

wek-interesse!

wek-interesse!

Sheet Wek interesse!

De algemene conclusie die kan worden getrokken na de verschillende voorbeelden uit de praktijk, is dat de QR-code vooral interesse moet opwekken bij mensen. Belangrijk hierbij is dat de QR-code op plaatsen staat waar mensen hem niet verwachten. Hierdoor worden mensen eerder nieuwsgierig, zijn ze eerder geneigd de QR-code te scannen en wordt zodoende het doel van de marketeer bereikt.

augmented-reality

augmented-reality

Sheet Augmented Reality

Een nieuwe techniek die lijkt op de QR-code is Augmented reality. Augmented reality is een ‘virtuele laag’ over de werkelijkheid. Via een app op de smartphone kunnen mensen virtuele beelden toevoegen aan rechtstreekse, werkelijke beelden.

 

http://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY, gemaakt door het bedrijf www.commoncraft.com

 

video-augmented-reality

video-augmented-reality


Sheet Video Augmented Reality

In het volgende filmpje van het bedrijf Common Craft wordt duidelijk uitgelegd wat Augmented Reality precies inhoudt.

augmented-reality-funda-in-layer

augmented-reality-funda-in-layer

Sheet Augmented Reality: Funda in Layar

Een bekend voorbeeld van Augmented Reality is de huizensite funda die geïntegreerd is in Layar. Wanneer u funda selecteert in de Layar-app wordt uw camera onmiddellijk geopend. U ziet op het scherm van uw smartphone iconen die gekoppeld zijn aan de huizen die in de omgeving te koop staan. De iconen worden geprojecteerd op het scherm van de smartphone op de positie waar ook in de realiteit het huis zich bevindt. Wanneer de positie van de camera wordt veranderd, veranderen ook de iconen op het scherm. Wanneer op een icoon geklikt wordt, of op de korte beschrijving van het huis dat onder in het scherm te zien is, wordt er meer informatie gegeven over de woning.

 

ar-apps

ar-apps

Sheet AR-apps

Sinds kort is het mogelijk om met een Augmented Reality(AR)-app objecten te scannen. Dit is volgens hetzelfde principe als de QR-code. De consument richt zijn telefoon op een object en krijgt daardoor extra informatie over het object. Een AR-app converteert een statische, fysieke afbeelding naar een interactieve animatie. De smartphone-gebruiker krijgt deze interactieve animatie te zien op het gescande object.

verschil-ar-en-qr-code

verschil-ar-en-qr-code

Sheet Verschil AR en QR-code

Daar zit ook meteen het grote verschil met de QR-code. De QR-code verwijst de smartphone-gebruiker door naar een andere pagina op het internet. Met Augmented Reality wordt de informatie daarentegen meteen geprojecteerd op het scherm waarop gekeken wordt. Zo ziet u dus toegevoegde relevante content die geïntegreerd is in de werkelijkheid.

voordelen-ar-t.o.v.-qr-code

voordelen-ar-t.o.v.-qr-code

Sheet Voordelen AR t.o.v. QR-code

AR en QR hebben ten opzichte van elkaar een paar voor- en nadelen. De voordelen van AR zijn dat het geen deel van de advertentieruimte inneemt, dit in tegenstelling tot de QR-code. Daarbij is de QR-code onaantrekkelijk en draagt het niet bij aan de boodschap. Ook dat nadeel van de QR-code geldt niet voor AR. Als laatste is een voordeel van AR dat het meer kan bieden dan enkel een link naar een andere pagina.

nadelen-ar-t.o.v.-qr-code

nadelen-ar-t.o.v.-qr-code

Sheet Nadelen AR t.o.v. QR-code

Een nadeel van AR ten opzichte van de QR-code is dat het voor de consument niet altijd duidelijk is wanneer AR is toegepast op een object. Een ander nadeel is dat er geen universele AR-app is waarmee alle AR-content kan worden gezien. Zo herkent Layar alleen door Layar getagde content. Dit geld voor de andere apps ook.

aurasma-app

aurasma-app

Sheet Aurasma-app

Probeer maar een keer met de Aurasma-app en 20 eurobiljet te scannen. U zult dan een mooie animatie te zien krijgen. Wanneer u met de Layar-app een 20 eurobiljet scant, krijgt u niets te zien.
Sheet Toepassi

toepassingen-ar-in-bedrijfsleven

toepassingen-ar-in-bedrijfsleven

ngen AR in bedrijfsleven

AR kan op veel manieren worden toegepast in het bedrijfsleven. Naast het geven van informatie, kan AR ook inspiratie bieden en zelfs de mogelijkheid bieden een aankoop te doen.

metrokaartje-met-blippar-app

metrokaartje-met-blippar-app

Sheet Metrokaartje met Blippar-app

In de Metro van Londen kan met de Blippar-app het metrokaartje gescand worden. Zoals op de afbeelding te zien is, krijgt de reiziger dan meteen te zien of er vertragingen zijn op de verschillende metrolijnen. Dit is een voorbeeld van AR waarbij de consument ondersteunende of additionele informatie krijgt op een relevant moment. Een eerste voorbeeld dus van AR die van toegevoegde waarde is in het bedrijfsleven.

 

inspiratie-met-ar

inspiratie-met-ar

Sheet Inspiratie met AR

Een ander voorbeeld uit het bedrijfsleven waar AR wordt toegepast is de catalogus van IKEA. De consument kan in de catalogus afbeeldingen scannen met de eigen catalogus-app. Zo krijgen zij toegang tot productvideo’s of variaties op kamerindelingen. Zo doet de consument inspiratie op over hoe de huiskamer in te delen met IKEA-spullen. Een andere nuttige toepassing van AR in de IKEA-catalogus is dat consumenten ook how-to content te zien kunnen krijgen. Zo heeft de consument meteen een idee wat er gedaan moet worden wanneer het product wordt aangeschaft.

koop-producten-met-ar

koop-producten-met-ar

Sheet Koop product met AR

Een laatste functionele toepassing van AR is de mogelijkheid tot het kopen van een product wanneer het gescand wordt met een AR-app. Een samenwerking tussen de AR-app van Layar en Bol.com maakt dit mogelijk. Wanneer een product wordt gescand met Layar, wordt meteen de mogelijkheid geboden om het product te kopen via Bol.com. Dit is een handige manier om de consument de mogelijkheid te bieden een product te kopen als zij daar behoefte aan hebben.

ar-in-de-toekomst

ar-in-de-toekomst

Sheet AR in de toekomst

De verschillende voorbeelden van hoe AR al wordt gebruikt als marketingtool laten zien dat AR van toegevoegde waarde is voor ondernemers en winkeliers. Het probleem is echter dat er een groot publiek nog niet bekend is met AR. Omdat het aantal smartphone-gebruikers blijft groeien is het waarschijnlijk echter een kwestie van tijd totdat meer mensen zicht bewust worden van AR. Omdat de technologie zich daarnaast ook nog ontwikkelt, is de grootste vraag nog of de massa AR omarmt. Hoewel het een handig middel is voor marketeers om producten te promoten of te verkopen, blijft de uiteindelijke doorbraak van AR als marketingtool afhankelijk van de acceptatie door de consument.

nfc

nfc

Sheet NFC

Een andere techniek die lijkt op de QR-code is NFC. NFC staat voor Near Field Communication. Dit is een contactloze communicatie voor dichterbij dan 10 centimeter. Hoewel NFC al enige tijd in verschillende niches wordt gebruikt, wordt het nu ineens een massaproduct omdat het sinds kort in mobieltjes wordt verwerkt. Dit geeft de techniek talloze nieuwe mogelijkheden.

voordelen-nfc

voordelen-nfc

Sheet Voordelen NFC

NFC heeft enkele voordelen ten opzichte van vergelijkbare technieken als de QR-code, AR, bluetooth of gewoon mobiel internet. Deze voordelen zitten in de veiligheid en snelheid. Een NFC-chip werkt alleen binnen 10 centimeter van een bron die de NFC-code kan lezen en kan verbinding maken binnen 0,1 seconde.

geldtransacties-mogelijk

geldtransacties-mogelijk

Sheet Geldtransacties mogelijk

Doordat de afstand klein is en de verwerking snel verloopt, kan persoonlijke data redelijk veilig worden verstuurd. In het geval van bluetooth is het bereik veel groter, waardoor het eenvoudiger is voor anderen om data op te vangen die niet voor hen bedoeld is.
Ten opzichte van QR-codes heeft NFC geen camera nodig en is het ook niet noodzakelijk dat de actie in een goed verlichte ruimte plaatsvindt. Het snelle en veilige karakter van NFC maakt een geldtransactie met de mobiele telefoon mogelijk.

 

video-c1000

video-c1000


Sheet Video C1000

C1000 heeft in samenwerking met verschillende partijen verschillende betaalmogelijkheden gecreëerd voor NFC. In de volgende video is te zien hoe dat in zijn werk gaat. Het geeft een goed beeld hoe NFC kan worden toegepast voor geldtransacties.

consument-nog-sceptisch

consument-nog-sceptisch

Sheet Consument nog sceptisch

NFC blijkt dus uitermate handig en daarmee ook geschikt voor geldtransacties. Probleem is echter dat kleine bedrijven en de consument sceptisch zijn wat betreft NFC. Zij hebben geen problemen met de huidige betalingsvormen. Voordat zij inzien dat NFC een stuk makkelijker en sneller is en daarmee ook de rijen bij kassa’s kunnen worden gereduceerd, moeten zij waarschijnlijk eerst gewend raken aan de techniek voordat zij haar accepteren.

nfc-de-andere-mogelijkheden(1-5)

nfc-de-andere-mogelijkheden(1-5)

Sheet NFC: de andere mogelijkheden (1/5)

Deze gewenning kan plaatsvinden door NFC voor allerlei toepassingen te gebruiken. De consument raakt zo vertrouwd met de techniek waardoor zij deze ook eerder zal accepteren als betalingsmogelijkheid. Hier volgt een aantal mogelijkheden waarvoor NFC toegepast kan worden.

 

nfc-de-andere-mogelijkheden (2-5)

nfc-de-andere-mogelijkheden (2-5)

Sheet NFC: de andere mogelijkheden (2/5)

Als eerste kan NFC aanvullende informatie geven bij bezienswaardigheden. Ook kan het worden ingezet in winkels om aanvullende productinformatie te bieden aan de consument.

nfc-de-andere-mogelijkheden (3-5)

nfc-de-andere-mogelijkheden (3-5)

Sheet NFC: de andere mogelijkheden (3/5)

Een andere mogelijkheid is om door middel van NFC in te checken. Met NFC kan fysiek ingecheckt worden bij een evenement of op het vliegveld. Voor bedrijven zou NFC kunnen worden gebruikt bij het klokken van de aanwezigheid van werknemers. Dit lijkt op inchecken, alleen in dit geval komt er ook het uitchecken bij. Zo kan worden gecontroleerd welke werknemers aanwezig waren en hoe lang precies.
Een derde mogelijkheid wat betreft het inchecken met NFC is het sociaal inchecken. Als er meer NFC-punten komen kunnen die ook dienen om mensen in te laten checken via Foursquare of Facebook.

nfc-de-andere-mogelijkheden (4-5)

nfc-de-andere-mogelijkheden (4-5)

Sheet NFC: de andere mogelijkheden (4/5)

De NFC-techniek kan ook gebruikt worden als sleutel. Nu al wordt NFC gebruikt in pasjes om toegang te krijgen tot ruimtes. Dit zou in de toekomst kunnen met de mobiele telefoon.

nfc-de-andere-mogelijkheden (5-5)

nfc-de-andere-mogelijkheden (5-5)

Sheet NFC: de andere mogelijkheden (5/5)

Tot slot kan NFC worden gebruikt om producten te scannen in de winkel voordat het product wordt afgerekend bij de kassa. Nu gebeurt dit nog met barcodes. De klant moet nu met een product eerst naar een barcode-scanner lopen in de winkel. Met NFC kan de klant direct de prijs scannen van een product. NFC werkt dus sneller dan een barcode.

http://www.youtube.com/watch?v=ORkuWJcJpXo&feature=fvwrel

 

Sheet Video NFC: de andere mogelijkheden

De volgende video geeft nog eens een goed beeld van de verschillende mogelijkheden die NFC kan bieden.