In de afgelopen anderhalf jaar is de veiligheid van de Nederlandse Staat bij ICT-beveiligingsincidenten 14 keer in het geding geweest. In 9 gevallen is er sprake geweest van doelgerichte aanvallen. De politiek wil nu actie ondernemen.

Staatsveiligheid

De informatie van beveiligingsincidenten komt van een lijst die Webwereld en NU.nl in handen hebben gekregen van Govcert, dat ondersteuning biedt bij incidenten voor de Nederlandse overheid.

Van tientallen gevallen, waarbij alleen een algemene beschrijving is vrijgegeven, zijn er 14 geweigerd. Daar gaat het om ‘de veiligheid van de Staat’. Dat is een zwaarwegende reden om informatie te weigeren. De zaken waar het dan om gaat worden niet door gewone opsporingsinstanties afgedaan, maar vallen binnen het werkgebied van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

In 7 gevallen geeft Govcert aan dat het gaat om een daadwerkelijk doelgerichte aanval. Twee gevallen zijn ‘mogelijk’ een doelgerichte aanval. Het vrijkomen van meer informatie zou gevaarlijk zijn en daarom is niet duidelijk waar dit binnen de overheid speelt of hoe dit vorm krijgt.

Diplomatie

“Dat is een absolute weigergrond en daar mag je echt geen belangenafweging maken als het aan de orde is”, zegt Klingenberg. Zij promoveerde op de Wet openbaarheid van bestuur. “Het gaat erom dat de veiligheid echt in gevaar is geweest.”

“De informatie gaat over een nog steeds bestaande dreiging”, vult professor bestuursrecht Bernd van der Meulen aan. Hij schreef eerder een wetsontwerp voor een vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur. “De staatsveiligheid is in het geding als de informatie naar buiten komt. Dat zoiets in het verleden speelde is geen reden tot weigering.”

Bij 3 incidenten is de informatie zo gevoelig dat diplomatieke verhoudingen onder druk kunnen komen te staan. Ook over die beveiligingsincidenten, die volgens Govcert aan Nederland is verstrekt onder grote geheimhouding, wordt niet duidelijk waar ze binnen de overheid spelen.

Parlementair onderzoek

De SP wil al sinds het Diginotar incident een parlementair onderzoek naar beveiligingsproblemen. “De lijst laat zien dat de ICT-veiligheid bij de overheid zo lek als een mandje is”, zegt kamerlid Sharon Gesthuizen, dan ook. “Ik ben er ontstemd over dat de lijst met incidenten zo lang is en dat er in een aantal gevallen gesproken kan worden van situaties waarbij de Staatsveiligheid in het geding kwam. Onacceptabel!”

Ook Arjan El Fassed van GroenLinks is boos. Hij begrijpt niet dat de infrastructuur zo is gekozen dat de veiligheid van de staat in het geding kan zijn bij beveiligingsincidenten. Hij noemt de incidenten dan ook een slecht teken.

Ook PVV-kamerlid Hero Brinkman zegt zich zorgen te maken dat er zoveel incidenten zijn. “Ik wil wel weten om welke incidenten dit gaat. “Desnoods moet dat via de commissie Stiekem dat de minister daar aangeeft waar het om gaat.”

Het idee van Gesthuizen voor een parlementair onderzoek, vindt hij te vroeg. “Dat is zo groot en daar ben ik nog niet aan toe.”

Donderdagavond hoort de Tweede Kamer van de experts over de ontwikkelingen rond DigiNotar.