LinkedIn ’s werelds grootste professionele netwerk komt met een interessant onderzoek over de grootste kantoorirritaties. Het onderzoek laat ook de verschillen zien tussen landen en culturen. Bijvoorbeeld :

  • Amerikanen zijn sneller geïrriteerd dan andere nationaliteiten als collega’s hun voedsel uit de koelkast pakken op kantoor.
  • Van alle nationaliteiten ergeren de Brazilianen zich het meest aan roddelen.
    Duitsers ergeren zich het meest aan vuile gemeenschappelijke apparatuur (zoals de magnetron en koelkast).
  • Indiërs reageren negatief op irritante ringtones van mobiele telefoons.
  • Japanners ergeren zich meer aan kantoorgrappen dan andere nationaliteiten.

Volgens de ondervraagde professionals, ongeacht nationaliteit of geslacht, is de grootste irritatie mensen die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden (meer dan 79% van de 17.000 ondervraagden wereldwijd geeft dit aan).

In bijna elk kantoor zit tenminste één werknemer die collega’s op de kast jaagt“, zegt Nicole Williams, LinkedIn’s Connection Director en auteur van het boek ‘Girl on Top’. “Soms beseft de collega niet eens dat zijn gedrag effect heeft op de rest van het team. Daarom is het belangrijk dit soort ergernissen op te lossen voordat ze effect hebben op werkprestaties.

Het land met de meeste kantoorirritaties is India en het land waar dit het minste speelt is Italië.

Bron : http://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/23180