In de huidige internationale zakenwereld,  waar klanten  meer eisen stellen dan ooit en merktrouwheid
in toenemende mate moeilijk te verkrijgen is, is een dieper dienstverband essentieel voor het succes van een organisatie. RIAs kan interacties met
klanten dynamisch, aangrijpend en voordelig maken – kortom, aantrekkelijk.

Steeds meer (top) managers erkennen de waarde van klantenbinding in hun bedrijven. Uit een recent onderzoek naar klantenbinding
uitgevoerd door Economist Intelligence Unit bleek dat  80% van de managers zeiden dat betere betrokkenheid vertaald naar een verbeterde klantenloyaliteit , en 75% geloofden dat het hogere winsten kon opbrengen..

Klantenbinding is ook essentieel om klanten te transformeren tot actieve voorstanders voor merken en bedrijven; 79% van de respondenten zeiden dat ze betrokken klanten, producten en diensten zullen aanbevelen aan anderen.

In Maart 2007, publiceerde Forrester Research “The Business Case for Rich Internet Applications” (The Business Case voor waardevolle Internet
Applicaties), een rapport gebaseerd op interviews met zowel RIAs technologie, toeleveranciers en ontwerpers als Forrest Research klanten en opdrachtgevers. Het rapport maakte kenbaar dat “goed opgestelde RIAs kunnen zorgen voor indrukwekkende resultaten die kunnen helpen de waarde van huidige investeringen aan te tonen en toekomstige RIA projecten te onderbouwen.”

Uit  de resultaten blijkt dat  “Ondernemingen die de investering invloed  van hun RIAs peilen zeggen dat waardevolle applicaties hun doelstellingen tegemoet komen of zelfs te boven gaan.” Specifieke resultaten wijzen erop dat verbeterde gebruiksgemak
van klantgerichte RIAs ” hogere  omrekeningskoersen en bestelling omvang  stimuleert…. Meer consumenten bekeren tot kopers waneer zij makkelijk en direct product mogelijkheden tegen kosten kunnen omwisselen. …En wegens
toenemend gemak bij het afronden van ingewikkelde bestellingen online  geven minder klanten op.”

Bovendien, RIAs vermogen om waardevolle media te integreren betaald zich uit.”waardevolle media helpt bij het  verhogen van winstmarges.” RIAs stelt niet alleen betere configuraties in staat, maar biedt ondernemingen ook de mogelijkheid aan om video’s en andere contextuele hulpmiddelen te inbedden in de applicaties…. Gebruikers die toegang hebben tot dit soort hulpmiddelen
bekeren zich in grotere getale dan de genen die dat niet hebben.