Sinds afgelopen dinsdag 7 juni is artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (ook wel bekend als de ‘cookiewet‘) van kracht. Deze wet houdt kort in dat Nederlandse websites èn websites die door Nederlandse gebruikers bezocht worden niet langer zomaar cookies op mogen slaan. Deze cookies zijn bestanden waaraan de gebruiker bij latere bezoeken herkend kan worden en die beheerders van websites bijvoorbeeld kunnen gebruiken ter analyse van hun klantengroep.

Het klinkt misschien gek en dat is het ook: OPTA (de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) is in essentie van plan het hele Internet na te pluizen om te kijken of websites voldoen aan de door hen (in principe enkel voor Nederland) opgestelde regels; of dit te implementeren blijft natuurlijk de vraag.
Wat betekent de invoering van de cookiewet nu concreet voor uw website? Moet u nu meteen naar uw website-bouwer rennen? Nee. Of althans nog niet.

Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om na te gaan of er cookies door uw website opgeslagen worden. Er worden waarschijnlijk bijvoorbeeld cookies opgeslagen als:

 • Er advertenties van derden op uw website staan (e.g., door middel van het Google AdSense-programma)?
 • Er een inlogsysteem op uw website zit dat niet werkt door middel van HTTP-authenticatie?
 • De bezoeker een keuze wordt geboden een bepaalde taal of locatie te kiezen, waarna deze informatie opgeslagen wordt voor toekomstige bezoeken.
 • De bezoeker items kan toevoegen aan een winkelwagentje op een webwinkel.

Stel nu dat er cookies worden opgeslagen door uw website, wat dan? Er zijn een aantal manieren om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de door de nieuwe wet voorgeschreven richtlijnen:

 • Laat nieuwe bezoekers binnenkomen op een landingspagina waarop ze kunnen kiezen tussen een cookie-vrije of niet-cookie-vrije versie van uw website. Op deze pagina moet tevens informatie staan over wie u bent, welke cookies geplaatst worden en wat u met de opgeslagen cookies doet.
 • Laat bezoekers kiezen voor een cookie-vrije of niet-cookie-vrije versie van uw website door middel van bijvoorbeeld een pop-up, banner of toolbar (bijvoorbeeld zoals op Fok.nl.
 • “Vergrendel” de gepersonaliseerde advertenties op je website zodat bezoekers enkel gepersonaliseerde (in tegenstelling tot algemene) advertenties krijgen te zien als zij cookies handmatig te accepteren (door bijvoorbeeld op een button op de advertentie te klikken).

 

Zoals bij elke wet zijn er een aantal aspecten die onduidelijk zijn en dus mazen in de wet creëeren. In het geval van de cookiewet is dit grijze gebied niet alleen heel groot, er zitten ook nogal wat mankementen aan de concrete implementatie en handhaving van de wet. Hieronder een lijstje van mankementen en onduidelijkheden:

 • Iedere bezoeker heeft slechts éénmaal te kiezen of hij al dan niet cookies wil accepteren op een bepaalde website. Deze informatie wordt uiteraard niet vastgelegd door middel van cookies maar kan bijvoorbeeld gelinkt worden aan het IP-adres van de gebruiker.
 • OPTA biedt geen duidelijkheid over de mogelijkheden die al dan niet zijn toegestaan om bezoekers op de hoogte te brengen van het cookie-beleid van een bepaalde website. Sterker nog, OPTA heeft aangegeven niet verantwoordelijk te zijn voor het bepalen van de legaliteit van een bepaalde wijze van informatieverstrekking over cookies; een woordvoerder gaf aan dat het aan de markt is dit te bepalen.
 • Ook de Nederlandse branche-organisatie voor adverteerders (IAB) biedt weinig duidelijkheid. Om tegemoet te komen aan al de vragen en onduidelijkheid publiceert zij later deze week een zogenaamde compliance guide.
 • Het scannen van alle Nederlandse èn buitenlandse websites is technisch bijna onmogelijk. Hoe OPTA websites willen gaan monitoren is dus nog maar de vraag. Vooralsnog lijkt het erop dat de organisatie begint met het analyseren van grote, door Nederlanders veelbezochte websites.
 • De reden waarom OPTA heeft gekozen voor bijna onmogelijk uit te voeren wetgeving aan de gebruikerszijde blijft onduidelijk. Het zou mijns inziens veel meer voor de hand liggen pas tot implementatie van een wet als deze over te gaan nadat de makers van web browsers verplicht zijn geen cookies meer op te mogen slaan (of althans niet als de gebruiker hier toestemming voor geeft).

In het kort: het stof rondom de cookiewet is nog lang niet gaan liggen. Hoe de wet gehandhaafd wordt is onduidelijk, wat wel en niet mag is onduidelijk, wat de consequenties van overtreding van de wet zijn zijn onduidelijk zijn slechts enkele aspecten die opheldering benodigen.

Mijn advies (vooral voor ondernemers in MKB en ZZP’ers): wacht even rustig af en hou het nieuws in de gaten (bijvoorbeeld via cookierecht.nl). Neem ook alvast contact op met je website-bouwer om de situatie, alsook de kosten van het eventueel inbouwen van een legale cookie-notificatie, te bespreken.

internet-marketing-nederland-opta-cookies-worden-opeens-een-stuk-duurder