Uit rapporten van vorig jaar bleek dat de creativiteit in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten sterk aan het dalen was.  Uit onderzoek van dit jaar is echter gebleken dat creativiteit van groot belangis  om een bedrijf succesvol te maken. De resultaten van het onderzoek zijn tot stand gekomen door middel van grootschalige onderzoeken  en interviews met 1500 CEO’s uit verschillende landen. Deze CEO’s waren het allemaal over eens dat creativiteit in de 21ste eeuw de belangrijkste factor is voor het bepalen van de succes van een bedrijf.

Hoewel het dus sterk aan het dalen is, wordt creativiteit door bedrijfsmanagers erg belangrijk geacht. Met creativiteit kunnen bedrijven zich namelijk makkelijker onderscheiden van concurrenten.

Maar  wat is de eerste stap die genomen dient te worden om de creativiteit te bevorderen? En hoe kan hiervoor een strategie worden bepaald?

Heel globaal zijn de volgende stappen die genomen dienen te worden van belang:  het werven van creatieve medewerkers en vervolgens het creëren van een werkomgeving die de creativiteit stimuleert. Deze stappen worden nu uitvoerig besproken.

Creativiteit van medewerkers

 • Huur medewerkers in met creatieve aanleg: zelfs als een kandidaat een aantal vaardigheden heeft die goed aansluiten bij verschillende domeinen binnen uw bedrijf (bv.  technologie, financiën, marketing) is het van belang om te observeren naar ieders creatieve vaardigheden. Met creativiteit haalt u namelijk veel voordeel uit uw bedrijfsdoelstellingen op de een lange duur.
 • Balanceer huidige medewerkers: eenmaal de creativelingen binnen uw organisatie geïdentificeerd, stelt u ze op voor speciale projecten om hen zo de mogelijkheid te geven om de creatieve kwaliteiten optimaal te kunnen benutten.
 • Train het creatieve denkvermogen: dit is een gestructureerde en gedetailleerd proces die iedereen kan doen om zijn of haar creativiteit te verhogen.

Persoonlijke relaties

 • Leer de marketingprincipes: het goed implementeren van een marketingstrategie is de succesfactor van een bedrijf. Dit gaat gepaard met creativiteit. Daarom is het belangrijk om via marketing de creativiteit van medewerkers te stimuleren. Een voorbeeld van een taak binnen uw bedrijf die hieraan een bijdrage kan leveren, is het ontwerpen van uw producten.
 • Geef tijd en ruimte voor rustmomenten: medewerkers hebben de ruimte nodig om even er tussen uit te gaan wanneer zij kampen met conflicten. Creatieve professionals adviseren zo’n rustmoment en zien het als deel van het incubatieproces die nodig is voor het verhelderen van ideeën.
 • Moedig initiatieven en nieuwe ideeën aan: wanneer medewerkers het gevoel krijgen dat naar hen wordt geluisterd en zij eigen ideeën mogen voorstellen, bouwt dit vertrouwen op en bevordert het de samenwerking.
 • Mix it up: uit onderzoek is gebleken dat een team van multiculturele afkomst en een mix van sekses een hogere, creatieve output verzorgt dan wanneer de groep grotendeels bestaat uit mannen of vrouwen van dezelfde culturele achtergrond.
 • Bezoek klanten: ideeën zijn het meest waardevol als ze in de context van de behoeften en wensen van klanten worden geplaatst. Leer van klanten en geef hen de mogelijkheid om suggesties en ideeën te geven.
 • Moedig branchenetwerken aan: interactie met collega’s bouwt tactische kennis op.

Betrokkenheid van het management

 • Definieer een krachtige visie:  visie is de rode draad van uw bedrijf waar alle medewerkers samenwerkend naar toe streven.  Hoewel  het van belang is om creatievelingen de vrijheid te geven om hun eigen tijd en inspanning zelf in te richten, kan het management het proces dirigeren door een visie vast te stellen waar alle medewerkers zich in kunnen vinden.

Fysieke omgeving

 • Creëer een open werkruimte: niet voor niets dat ontwerpateliers en reclamebureaus vaak een unieke en open architectuur hebben die de creativiteit van medewerkers stimuleren en hen erbij helpen van stressvolle situaties af te leiden.
 • Creëer persoonlijke werkruimtes: individuele werkruimtes moeten medewerkers op hun gemak laten voelen. Zo gaat de voorkeur  van sommige medewerkers uit naar een geordende en nette werkruimte, terwijl anderen liever gaan werken voor het tegenovergestelde waarbij zij worden omringd met stapel boeken en papieren. Het doel is om iedereen in zijn of haar behoeften te voorzien zover het mogelijk is. Het gaat er uiteindelijk om dat medewerkers zich op hun gemak voelen op het werk.